Archives

Monthly Archive for: ‘August, 2011’

Foda V1

Berättelser som stärker

0

Hur främja berättandet av berättelser människor emellan? Oavsett om en berättelser är nedtecknad eller framförs verbalt visar sig berättelser hjälpa …

Read More