Anmälningsvillkor

 Version 1, upprättad 2012-03-27
ladda hem anmälningsvillkor

Vid återtagande av anmälan eller bokning och eller vid inställt erbjudande (kurs, seminarium, event m.fl.) gäller följande villkor.

Vid anmälan och bokning:
När du bokat dig till ett av Styrkebaserads erbjudanden får du ett mejl som bekräftelse på att din bokning har mottagits.

Betalning:
Faktura skickas ut efter att du anmält dig till erbjudandet och skall betalas innan erbjudandets start datum.

Före kursstart:
Innan vi startar (kurs, seminarium, event m.fl.) får du via mail/sms en skriftlig kallelse med aktuell information.

Avbokning och återbetalning:
En bokning till ett erbjudande är bindande. Om du återtar din bokning tidigare än 14 dagar före start återbetalas halva avgiften. Om du återtar din bokning senare än 14 dagar före erbjudandets start datum återbetalas ingen avgift.

Återtagande av bokning gäller längre program:
Om du avbryter ditt deltagande i ett av våra erbjudanden som har påbörjats är du skyldig att erlägga full avgift. Om du avbryter ett erbjudande på grund av varaktigt studiehinder, eller sjukdom som kan styrkas med läkarintyg, återbetalas ej utnyttjad del av avgiften med avdrag för studiematerial (enligt programbeskrivning) samt adminstrationskostnad (omfattande adminkostnad max 1000 kr).

Vid inställt erbjudande:
Vi kan tvingas ställa in ett erbjudande och/eller flytta datum för erbjudandet. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Om vi tvingas avbryta ett längre pågående erbjudande eller program på grund av oförutsedda händelser, så som sjukdom, stort bortfall av deltagare m.m. återbetalas ej utnyttjad del av kursavgiften med avdrag för studiematerial (enligt programbeskrivning).

Behandling av uppgifter:
Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, mail, telfonnummer och adress samt vilket erbjudande som du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att sända dig information om kommande erbjudanden. Om du vill avböja fortsatt information, skriv till oss via mail : go@arkiv.styrkebaserad.org