ERBJUDANDEN

Styrkebaserad stärker människors förmåga att lyckas

Vi STYRKEBASERAD inspirerar dig att fråga – nya och gamla frågor – på nya sätt. Det leder er till nya insikter, frågor och svar och ny handlingskraft. Ni börja gå ifrån det ni se vill mindre av till…
DET NI VILL SE MER AV!

Vi arbetar med styrke-baserade synsätt, beteenden, metoder och processer som uppskattande ledarskap, styrkebaserad team-utveckling, Appreciative Inquiry och styrkebaserad Lean.

Grundidén är att vi tillsammans når framgång genom att engagera människor att uppmärk-samma och säkra Framgångsfaktorer och styrkor, samt synliggöra och konkretisera Önskvärda lägen.

Systematiskt stärker vi individer, grupper, verksamheter och hela organisationers Design av planer och samarbeten så de kan Agera, prestera och uppnå resultat på allra bästa sätt.

Vi gör det lätt, ledigt och lekfullt för er att lyckas med ert hållbara värdeskapande!

Framdrift kan enkelt FÖDA
såväl framsteg som framgång

Våra utvecklingsprogram

Allt fler medarbetare, chefer och hela ledningsgrupper ser ett ökat behov av att lära sig själva och sina organisationer mer om styrkebaserad utveckling, uppskattande ledarskap och Appreciative Inquiry, för att på så vis möta dagens och morgondagens utmaningar med ny energi och ökad handlingskraft.

Våra utvecklingsprogram är kundanpassade och vi ger stöttning och effektiva synsätt, beteenden, metoder och processer som direkt kan användas i er vardag.
Vi erbjuder exempelvis inspirationsföreläsningar, prova på workshops, styrkebaserad teamutveckling, individuell ledarskapsträning och coaching för chefer, processledning för hela ledningsgrupper samt design och facilitering av strategidagar för hela organisationer. Vi kan också anlitas som styrkebaserade projektledare och processledare hos er.

Våra utvecklingstjänster och produkter
stärker er förmåga att lyckas med att;
bygga stärkande organisationskultur,
höja prestationsförmågan på flera nivåer,
öka attraktionskraften på marknaden och
främja ert långsiktiga och hållbara värdeskapande.

se exempel på våra utvecklingsprogram

Våra utbildningsprogram

Idag finns ett stort sug efter praktisk och teoretisk kunskap om hur man bäst motiverar och leder individer och team så att verksamheter presterar som allra bäst och främja organisationers livslånga lärande och kunskapsöverföring.

För att möta detta behov har vi satt ihop två typer av utbildningserbjudanden. Dels för er som behöver fortbildning inom ert företag i styrkebaserat ledarskap, teamutveckling och Appreciative Inquiry, dels för er som är större utbildningsanordnare och som vill erbjuda utbildningar inom dessa områden till era studenter.

se exempel på våra utbildningsprogram

NÄR och VAR ses vi?

Kontakta oss för en kreativ dialog om era möjligheter så visar vi er
vår meny av utvecklings- och utbildningsprogram.

Hitta oss genom att klicka här!

Nioch era behov och önskemål är i centrum för utformandet av våra erbjudanden

Är du en Koncernchef, VD, Personalchef, Styrels-ordförande, Chef, Medarbetare, Utbildnings-anvarig eller Student som vill bli mer styrkebaserad?
Du har kommit rätt!

Är ni en Ledningsgrupp, Styrelse, ett Arbetslag/Team som tillsammans vill bli mer styrkebaserade?
Ni har kommit rätt!

Kontakta oss för en kreativ dialog om era möjligheter så visar vi er vår meny av utvecklings- och utbildningsprogram.

Hitta oss genom att klicka här!

Vilka utmaningar står ni inför? Vilka är era behov inför framtiden?

Är ni organisationer, team och individer som har behov av att förnya eller förfina era sätt att arbeta för att skapa värden för era kunder. Vill ni lära er HUR varaktig framgång uppnås och hållbart värdeskapande säkras, nu och för framtiden. Vill ni vill bli klarare över era styrkor, värden, målsättningar och finna nya stigar som leder till framgång. Vill ni få inspiration och uppmuntran på vägen?

Våra erbjudanden och era vinster – VARFÖR styrkebaserad?

STYRKEBASERAD berättar och visar för er HUR ni når önskvärda lägen på nya, effektivare och mer kreativa sätt. Beteenden, metoder, synsätt och processer som är styrkebaserade ökar naturligt samverkan, motivationen, nyskapandet och prestationsförmågan hos er på flera nivåer. Ni säkrar ert hållbara värdeskapande över tid.

Utifrån VEM satsningen riktar sig till och vilket upplägg som är möjligt för er utformar vi ett erbjudande som stärker ert team/grupp, er organisation som helhet samt enskilda medarbetares förmåga att prestera som allra bäst, nå uppsatta mål och skapa bra resultat. Vi gör det genom utvecklings- och utvecklingsprogram i styrkebaserat ledarskap och utveckling, i Appreciative Inquiry och andra välrenommerade styrkebaserade tillvägagångssätt. Ni har kul, lär för livet och når nya insikter på vägen.

Ett gott bevis på aktualiteten och potentialen i våra tillvägagångssätt är att våra metoder just nu vidareutvecklas och forskas på bl.a. från avdelningen för Kvalitetsteknik på Mittuniversitetet – vilka för övrigt köper utbildningsprogram till sina studenter av oss. Det är vi stolta över!

Vilka alternativ finns det till våra erbjudanden?

Ett alternativ är att själv läsa in sig på AI och andra styrkebaserade arbetsätt. Det fungerar bra men tar längre tid. Läs mer här. Det finns alternativa leverantörer på marknaden med erbjudanden liknande våra. En del är riktigt bra, andra saknar vår helhetsyn, våra är dessutom lättsammare, enklare och skapar bestående förbättringar över tid.

Testa oss och upplev själv!