Styrkebaserad Ledarskapsutveckling


NYHET 2013-2014! Nu i Sverige och på svenska!

Vill du arbeta mer utifrån dina och andras styrkor?

Vill du bli inspirerad och uppnå bättre resultat i arbetet och i livet?

Vill du lära dig att systematiskt uppskatta och locka fram det bästa hos dig själv, dina medarbetare i olika situationer?

Befinner du dig i förändring på jobbet, i karriären eller livet?

Funderar du på att gå vidare och ta nästa stärkande steg nu?

Svarar du ja på någon eller några av frågorna är denna ledarskapsutveckling något för dig!

Gör som många internatio-nellt erkända ledare inom näringsliv,utbildning, hälsovård och myndigheter. Delta i detta till fullo styrkebaserade utvecklingsprogram, och du kommer få ny motivation och ge dig själv och andra ny handlingskraft.

 

 
Appreciative Leadership Development Program© (ALDP) är en styrkebaserad ledarskapsutveckling som under fyra inspirerande dagar fokuserar på dina styrkor och möjligheter.

Upptäck och lär dig mer om ledarskapets ”kärnstyrkor” och dess relationsstärkande beteenden. Ge dig tid och utrymme att identifiera och utveckla dina unika talanger, styrkor och din handlingskraft.

Stärk dina förmågor att ställa utmanande och värdeskapande frågor, att bjuda in kollegor och anställda till samskapande dialog och att ge berikande återkoppling.

Bli en mästare på att locka fram och uppskatta det bästa i varje individ, team och situation.

Öka din skicklighet att inge hopp och inspirera till att skapa innovativa affärsverksamheter för en hållbar och meningsfull framtid. Och få med dig din personliga och inspirerande utvecklingsplan för ditt unika ledarskap.

Detta ledarskapsprogram synliggör dina styrkor, önskvärda lägen och ger dig nycklarna som öppnar upp för framgångsrika samarbetsrelationer. Det skapar uppskattande organisations-kulturer och inspirerar till ett fortsatt hälsosamt och hållbart värdeskapande i styrkebaserade team.

INSPIRATIONSEXEMPEL FRÅN SVERIGE

Hur upplevs uppskattande ledarskap bland medarbetare?

FRAMGÅNG – Tänk dig en arbetsplats där dina drömmar efterfrågas. Där din chef fokuserar på när du gör något riktigt bra. Och där uppskattande frågor är redskapet. På Abba Seafood och förskolan Armbandet och Kättsätter är det arbetssättet vardag.”

Läs mer i Tia Jumbes fina artikel Rätt frågor ger resultat! (PDF)
i tidningen LevaPS! www.leva.nu, februari 2012

eller läs Michaela Rokka & Johanna Bengtsson Master Thesis (2012)
“How is appreciative inquiry experienced by the employees at Abba Seafood?”

Appreciative Leadership Development Program© (ALDP) skapades av Diana Whitney och Jim Ludema 2001-2002 för att möta efterfrågan hos moderna organisationer och dess ledare. Programmet har sedan dess inspirerat mängder av människor att ta nya, spännande steg framåt i sin ledarskapsutveckling. Läs mer om Diana Whitney https://positivechange.org/who-we-are_/diana-whitney-ph-d/

För att ytterligare belysa framgångsbeteenden som effektivt möter behoven hos ledare och medarbetare i moderna organisationer skriver år 2010 Diana Whitney tillsammans med Amanda Trosten Blom och Kae Rader boken Appreciative Leadership: Focus on What Works to Drive Winning Performance and Build a Thriving Organization. Denna bok ingår i ledarskapsprogrammet tillsammans med boken Styrkebaserad Teamutveckling. Läs mer om boken Appreciative Leadership här

Sedan 2013 levereras detta ledarskapsutvecklingsprogram i Sverige av Daniel Richardsson och Styrkebaserad i Sverige AB. Daniel är consulting partner in Corporation for Positive Change och en av dess Licensed Leadership Trainers.
https://positivechange.org/who-we-are/leadership-trainers

 

Testimonials:

“This workshop was exquisitely planned and facilitated, with a very rare combination of competence, inspiration, and style. Exchanging appreciative leadership coaching and working with a world-class group of leaders from around the world was transformational. Whoever you are, give yourself and your organization a gift and come to this training.”

Linda Meccouri, Ph.D., Professor
Springfield Technical Community College

“The Appreciative Leadership Development Program helped me examine deeply my capacity as a leader, bringing into sharp focus how I can contribute my best to the future.”

David Engle, Senior Associate
JMJ Associates

 “I have been at many conferences and workshops, and this is the best one. I am walking away with ‘tools in my toolbox’ that will move me to become an even better leader.”

Scott Fasick, Educational and Residential Administrator
Milton Hershey School

“The AI Leadership Development course was simply amazing. I’m still processing and relish the knowledge that I always will be. It was such an inspiration to be in the same room with Diana and Amanda and my fellow participants – quite humbling really. I’m not sure what a “typical” AI Leadership Development training is like, but this group really bonded. It gives me great joy and hope for the world thinking about everyone now back in their respective corners of the universe, doing such beautiful, life-affirming work, and with a new self-knowledge and recognition of our strengths that we discovered through this course. When I got home, I bought a bunch more reading material (including “In Praise of Slowness,” per Diana’s recommendation) and am off and running on my 5-year plan.”

J. Winters, Sr. Director
ASPCA