Omställning Hällungebygden

Styrkebaserad stärker människors förmåga att lyckas

Omställning Hällungebygden http://www.facebook.com/hallungebygden

Sammanställning från 2011-12-01 Omställning Hällungebygden-Omställningscafe med Daniel Richardsson, Styrkebaserad

Övrig inspiration om Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning
Två antaganden
FÖDA-cykeln
Hur Appreciative Inquiry uppstår
En förklaring varför AI fungerar

Här kan du lämna återkoppling, tankar, idéer och frågor om hur Appreciative Inquiry kan användas i styrkebaserad omställning
http://arkiv.styrkebaserad.org/1404/styrkebaserad-omstallning/

Inspirationsfilmer
Validation

validate
check or prove the validity or accuracy of (something): these estimates have been validated by periodic surveys.
• demonstrate or support the truth or value of: in a healthy family a child’s feelings are validated.
• make or declare legally valid.

Jason McElwain – the Basket player
https://www.facebook.com/video/video.php?v=150419974440