NYTT

Styrkebaserad stärker människors förmåga att lyckas

Partial Gradient ALDP

Ny utbildning i det uppskattande- & styrkebaserade ledarskapet

NYHET, för första gången i Sverige hölls
Appreciative Leadership Development Program – 2+2 dagar
i Östersund 26-27 mars 2013 & 17-18 april 2013

Appreciative Leadership Development Program© (ALDP) är ett ledarskapsutvecklingsprogram som under fyra inspirerande dagar fokuserar på att utveckla dina styrkor och ditt ledarskap. Det synliggör dina önskvärda lägen och ger dig nycklarna som öppnar upp för framgångsrika samarbetsrelationer, skapar uppskattande organisationskulturer och inspirerar till hälsosamt och hållbart värdeskapande i styrkebaserade team.

INSPIRATIONSEXEMPEL FRÅN SVERIGE

Hur upplevs uppskattande ledarskap bland medarbetare?

FRAMGÅNG – Tänk dig en arbetsplats där dina drömmar efterfrågas. Där din chef fokuserar på när du gör något riktigt bra. Och där uppskattande frågor är redskapet. På Abba Seafood och förskolan Armbandet och Kättsätter är det arbetssättet vardag.”
Läs mer i Tia Jumbes fina artikel Rätt frågor ger resultat! (PDF)
i tidningen LevaPS! www.leva.nu, februari 2012

eller läs Michaela Rokka & Johanna Bengtsson Master Thesis (2012)
“How is appreciative inquiry experienced by the employees at Abba Seafood?”

(ALDP) Appreciative Leadership Development Program© skapades av Diana Whitney och Jim Ludema 2001-2002. Programmet har sedan dess inspirerat mängder av människor att ta nya, spännande steg framåt i sin ledarskapsutveckling. Läs mer om Diana https://positivechange.org/who-we-are_/diana-whitney-ph-d

Sedan 2013 erbjuds detta program i Sverige och levereras av Daniel Richardsson och Styrkebaserad i Sverige AB. Daniel är en av Cooperration for Positive Change Licensed Leadership Trainers. https://positivechange.org/who-we-are/leadership-trainers

Anmäl dig nu!
(OBS! Begränsat antal platser så anmäl dig nu för att få plats. Deltagare med tidigare utbildning i Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning från Mittuniversitetet har företräde.)

Anmäl dig här