VILKA ÄR VI?

Välkommen till Styrkebaserad!
Vi är ett praktiskt kunskapsföretag som fokuserar på utvecklings- och utbildningsinsatser för hela samhället, såväl privat som offentlig sektor.

Med utgångspunkt i internationell och nationellt världsledande forskning och praktiskt tillämpning i ledarskap, team och verksamhetsutveckling visar vi på arbetssätt som direkt bidrar till styrkebaserad utveckling av individer, team, organisationer och deras verksamheter.

Vi bidrar till att utveckla ett friskt och hållbart värdeskapade inom verksamheter genom att stärka chefernas, medarbetarnas och arbetslagens sociala kapital, prestationsförmåga och handlingskraft i vardagen, så att de på effektivare sätt uppnår sina mål och skapar resultat för sig själva, för kunden och för organisationen.

Vi gör detta med hjälp av väl beprövade styrkebaserade synsätt, beteenden, metoder och processer och våra förtroendeingivande utbildare och projektledare med lång erfarenhet, såväl praktiskt som teoretiskt, inom ledarskap, team och verksamhetsutveckling.

DANIEL RICHARDSSON
AI- Konsult & Lärare
+46 73-8181 909

Stärker människors förmåga att lyckas

om Daniel

PATRIK FORSBERG
Processledare
+46 73-535 07 05

Se människors styrkor och få dem att växa

om Patrik

MATS SJÖBERG
Lean Konsult
+46 70-229 80 05

Får människor att göra sitt allra bästa

om Mats

Vi är ett välrenommerat team av styrkebaserade Projektledare, AI- och Lean-konsulter och Processledare som tillsammans med er designar och leder stärkande förnyelseprocesser i ert team, i verksamheten, bland era ledare och medarbetare och i hela organisationen.

Ni har behov att prestera bättre och skapa värden på mer effektiva och hållbara sätt. Vi ger er frågor som inspirerar till nya värdeskapande beteenden, arbetsmetoder, processer och synsätt som består över tid. Ni får detta av oss genom skräddarsydda och stärkande utbildnings- och utvecklingsinsatser.

VÅRA KUNDER

Våra kunder uppskattar oss för vår expertis och det engagerande stöd
vi ger dem i att lyckas skapa högpresterande organisationer där både
människor och lönsamhet blomstrar. Några av våra kunder ser du här till höger.

VÅRA PARTNERS

DANIEL CARNERUD
AI Konsult
+46 73-524 49 00


Stärkande kommunikation är min passion

om Daniels engagemang

VISION

STYRKEBASERAD berättar om, designar och driver ledarskaps-, team-, verksamhets- och samhällsutvecklingen i en anda där det hållbara värdeskapandet står i fokus. Där en framgångsrik verksamhet är en verksamhet som upplevs meningsfull, går bra ekonomiskt, är grön och gör gott för sina medarbetare och det samhälle och den miljö verksamheten skapar värden i och för. Dessa verksamheter skapar värden och nyttor på hållbara sätt för såväl sig själva, samhället och världen. Styrkebaserad berättar om och visar hur dessa verksamheter är och har varit framgångsrika i sitt värdeskapande och vad andra kan lära av dem och deras framgångsfaktorer och styrkor.

VÄRDEN

Generositet

I kontakten med kunder och andra intressenter bjuder vi på våra kunskaper och kompetenser från första kontakten, oavsett om vi upprättar ett formellt samarbete eller inte.

Nyfikenhet

Genom att ständigt möta varandra och vår omvärld med nyfikenhet kan vi upptäcka våra egna och andras styrkor och nyttja dem till dess fulla potential. Vi säkerställer också att vi förblir lärande och tar in nya stärkande rön och idéer som ständigt uppstår.

Lyckas – lätt, ledigt och lekfullt

Lekfullhet, lätthet, ledighet är de sätt som vi hjälper människor att lyckas. För oss är det viktigt att vi har möjlighet att ha kul tillsammans med varandra och våra kunder, att vi verkligen få saker att hända och uppnå bestående resultat, inte bara genom hårt och ansträngande arbete i ensamhet utan också med en lätthet, ledighet och lekfullhet som bara kan uppstå i högpresterande och framgångsrika team.