NYTT

Styrkebaserad stärker människors förmåga att lyckas

Logo3 Bla

2013 års värdeskapande – Styrkebaserad

0
Året som gick 2013
Ännu ett spännande år har gått och de styrkebaserade synsätten, principerna, beteendena, metoderna, verktygen får allt större spridning. Detta gläder oss på Styrkebaserad och säkert alla andra som arbetar med att; Stärka människors förmåga att lyckas – lätt, ledigt och lekfullt.  Här nedan kan du läsa om några av våra höjdpunkter och stjärnögonblick 2013. Och året som kommer 2014 lovar på flera stärkande överraskningar.

Januari
Efter en Middagsbjudning i Cleveland Ohio USA i december, bar det i januari 2013 av till Jämtland, Östersund och Undersåker, Åre. I slutet av januari hade Styrkebaserad genom Daniel Richardsson äran att för fjärde året i rad starta upp och guida studenterna genom Mittuniversitetets uppskattade och innovativa utbildning Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning, http://www.miun.se/ai.

Deltagare från hela landet slöt upp och genomförde ett flertal mycket inspirerande Appreciative Inquiry initiativ under de följande kursmånaderna. Kursen avslutades med ett gemensam sammankomst i slutet på maj 2013.

bild

Februari 2013

I februari hade Styrkebaserad åter äran att för femte året i rad sätta igång ett gäng studiegrupper i kursen Lärande av förebilder (Benchmarking). Dessa studenter går på Skarp Åre, http://skarpare.se, Mittuniversitetets utbildning inom Innovations- & Utvecklingsledning. Tidigare under hösten coachade Styrkebaserad också dessa studenter till att genomföra sina utlandsstudier av ledande framgångsexempel.I båda dessa kurser ges team möjlighet att systematiskt;
a) välja ledande exempel nationellt och internationellt,
b) förbereda och genomföra studieresor till dessa,
c) dokumentera och ta med lärdomar och insikter hem,
d) för att sedan börja använda de vunna insikterna i egna verksamheterna eller sprida dem vidare till andra, genom exempelvis filmer och social medier.

Se exempel här https://vimeo.com/channels/upplevelsetest

I februari var Styrkebaserad också närvarande på en nätverskträff som blev mycket uppskattad. Det var Tillsammans-nätverket inom AGera Arbetsgivarringen i Sundsvall som den 20 – 21 februari 2013 arrangera en träff där 25 deltagare från olika företag och organisationer i Sundsvallsregionen deltog.

Här höll Daniel Richardsson seminarium om Appreciative Inquiry, Styrkebaserad Teamutveckling samt ledde en Middagsbjudning, vilket var inbakat i det övriga innehållet, vilket var mycket uppskattat och lyckat. Det gör vi gärna igen. Läs mer om deltagarnas upplevelser från denna träff http://agera.sundsvall.se/index.php/styrkebaserat-ledarskap-och-spannande-workshops-pa-ostanskar-med-tillsammansnatverket-i-februari

Mars 2013

 Hur designa & utveckla social innovation tillsammans med civilsamhället?
I mars, närmare bestämt den 7 mars, var det dags för att i Sveriges Kommuner och Landsting regi genomföra ett seminarium med deltagare från hela landet omkring frågeställningen.

Här välkomnades kommun och landstingsanställda på följande sätt: “Välkommen till Ett heldags-metodseminarium där Du blir introducerad i den styrkebaserade utvecklingsmetoden Appreciative Inquiry (AI). Med denna metod till hjälp utforskar vi under seminariedagen möjligheterna för att främja och öka medskapande och sociala innovationer i välfärden tillsammans med civilsamhället.”

Dagen var ett fint tillfälle att ge fler människor i Sveriges kommuner inblick i den sociala innovation som Appreciative Inquiry faktiskt är.
Vill du se inbjudan till dagen så hittar du den här 130307_Inbjudan_metodseminarium_om_AI.
Dokumentation från dagen finns på denna sida.

 

April 2013

 

I mars och april höll Styrkebaserad för första gången i Sverige – Appreciative Leadership Development Program. Detta är en styrkebaserad ledarskapsutveckling som under fyra inspirerande dagar fokuserar på dina styrkor och möjligheter. Det var Mittuniversitets ämnesgrupp Kvalitetsteknik, med professor, adjunkter och doktorander som var först ut i Sverige med att göra detta inspirerande ledarskapsutveckingsprogram.Resultaten kommer inte vänta på sig. Det kan jag lova. Flera önskvärda lägen och möjligheter inom detta uppfriskande ämne Kvalitet är redan förverkligade.Fler kommer förverkligas tack vare detta arbetslag inom akademin. Vi är stolta över era kvalitetshöjande bidrag runt om i Sverige och över den forskning som vårt arbete i Styrkebaserad har möjlighet att vila på och inspirera till.
Maj 2013

I maj var det dags att se vilka Appreciative Inquiry-initiativ som Kvalitetsstudenterna på Mittuniversitetet hade tagit fram runt om i landet. Under två dagar delade vi våra framgångsberättelser och gav stärkande återkoppling och visade på ytterligare möjligheter med de planerade och genomförda AI-initiativen.
bild
Juni-Aug 2013

 

text
bild
Sep 2013

 

I september kom de lovande resultaten från Trygghetsrådets utvecklingsprojekt – Omställning vid ohälsa som Styrkebaserad var med och bistod i. Vi bidrog under projektstarten (hösten 2011 samt under våren 2012) med verktyg, arbetsmetoder och synsätt inom bland annat Styrkebaserad Teamutveckling, Styrkebaserad Tjänstedesign (Service Design) och Appreciative Inquiry.
Trygghetsrådets pressrelease berätta om följande “Utvecklad metod ger bättre omställning vid ohälsa – Nära hälften, 42 procent, av dem TRR stöttat fann nytt jobb. Det visar en färsk studie av TRRs utvecklade metod för att stötta uppsagda tjänstemän med upplevd ohälsa på vägen tillbaka till ett nytt jobb”
http://www.trr.se/Om-TRR/Kontaktpersoner/Pressmeddelanden/2013/Utvecklad-metod-ger-battre-omstallning-vid-ohalsa
Läs mer om projektet i rapporten “Omställning vid ohälsa
Oktober 2013
November 2013
December 2013

Leave a Reply