STYRKEBASERAD LEDARSKAPSUTVECKLING

LEDARSKAP

NYHET!
Gör mer av det du är bäst på!

Och få andra att göra det
de är bäst på!

Read More

STYRKEBASERAD LEDARSKAPSUTVECKLING

NYHET nr 2!

Ny bok inom Appreciative Inquiry

Finns nu tillgänglig för dig och ditt team!

Read More

Upptäck Styrkor &
Framgångsfaktorer


Synliggör det
Önskvärda

Designa
& planera
det önskvärda

i nuet &
för framtiden

Vad lockar världen oss
att upptäcka
att bli, att vara
och att göra
- tillsammans?

Vill du veta HUR?

Vi stärker människors förmåga att prestera som allra bäst - tillsammans

Våra kunder vet

Våra kunder vet

Våra kunder är framgångs-rika i sitt värdeskapande inom ett eller flera områden och samarbetar med oss för att skapa organisations-kulturer som stärker. De vet ofta VAD som behövs. Vi visar HUR!

Fråga lätt

Fråga lätt – det går rätt

Med välformulerade frågor får vi bra saker att hända! Appreciative Inquiry är styrkebaserade synsätt, beteenden, metoder och processer som vi lär våra kunder använda för att göra nya framsteg.

Bygg stolthet

Vinn stolthet

Systematiskt upptäcks och synliggörs det som fungerar. Styrkor hos människor aktiveras. Visioner väcks. Planer förverkligas. Tillsammans ökar vi stoltheten, handlingskraften och lönsamheten.

Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande

Våra styrkebaserade metoder stödjer våra kunder i ett effektiv värdeskapande på ekonomisk-, mänsklig- och ekologisk nivå. Jämfört med andra skapar vi mer arbetsglädje och trygghet i den utveckling som behövs.

NYTT & INSPIRERANDE

IStock 000014694078Small

Framgångsrika partnerskap och team, hur uppstår de?

4

Styrkan ligger i att vara 2. Stärkande och uppfriskande partnerskap och arbetsteam uppstår inte bara av sig själv. Det finns …

Read More

Logo3 Bla

2013 års värdeskapande – Styrkebaserad

0

Året som gick 2013 Ännu ett spännande år har gått och de styrkebaserade synsätten, principerna, beteendena, metoderna, verktygen får allt …

Read More

Donald O Clifton

Om styrkebaserade arbetsätt

0

Vad är bakgrunden till ordet styrkebaserad? Vilket internationellt och nationellt stöd finns det för att använda styrkebaserade arbetssätt? Styrkebaserad är …

Read More

Styrkebaserad stärker människors förmåga att lyckas - lätt, ledigt och lekfullt.