APPRECIATIVE INQUIRY

Upptäck VAD Appreciative Inquiry är!

Frågandets & Lyssnandets konst Sedan introduktion för 25 år sedan har Appreciative Inquiry förändrat vår syn på förändring och utveckling på ett grundläggande sätt. Vi har förflyttat vår uppmärksamhet ifrån en värld av människor och organisationer med “problem-att-lösa”, till en värld av “förbindelser mellan människor och deras styrkor”. AI har givit oss en metodik, ett värdeskapande frågande, som främjar dialog genom vilka vi kan kombinera existerande styrkor och framgångsfaktorer med framtidens möjligheter, önskvärda lägen, design och förverkligande aktiviteter.

Kvinnliga och manliga forskare, lärare, chefer, ledare, samhällsentreprenörer och konsulter runt om i världen har lärt oss att omfamna Appreciative Inquiry som en högkvalitativ och relationstärkande praktik som skapar unika mervärden hos såväl individer, team, organisationer och hela samhällen. Vi välkomnar dig till att se vad Appreciative Inquiry är för dig och vad det kan ge dig och ditt sammanhang.

Vi ser AI som ett framgångsrikt arbetssätt att FÖDA fram, leda och åstadkomma positiv och hållbar förändring och utveckling. Tack vare sitt uttalade fokus på värdeskapande frågor, lyssnande, styrkor och uppskattning har AI lyckats bli ett kraftfullt och mycket lovande komplement till mer traditionella arbetssätt, där förändringsledning, produkt- och verksamhetsutveckling har uppstått med fokus att åtgärda problem. Med Appreciative Inquiry fokuserar vi på styrkor och det som fungerar och vi säkrar att vi gör mer av det i nuet och för framtiden. Problemen tar vi oss an och löser av bara farten och framgång FÖDER framgång.

VEM/VILKA använder sig av AI & få en inblick i VARFÖR AI används?

Appreciative Inquiry och dess välrenommerade frågor och tillvägagångssätt använder Vi som vill se organisationer, team och individer prestera som allra bäst. Vi som vill och kan glädjas med andras framgångar och vi som vill lyfta en medarbetare som inte når sin fulla stolthet och potential i sitt vardaglig arbetet och värdeskapande för kunden.
Vi kan bära på yrkestitlar som VD, Personaldirektör, Chef, Ekonomi-, Miljö-, Kommunikations-, Kvalitets-, Utbildningsansvarig, Mellanchef, Medarbetare, Konsult, Forskare, Lärare, Student och Elev. Vi vill skapa och främja högpresterande kreativa miljöer och sammanhang och vi vill säkra ett hållbart värdeskapande för kommande generationer.

För VEM/VILKA skapar AI värden?

Appreciative Inquiry för hållbart värdeskapande av Daniel Richardsson (2009)

Direkt värdeskapande frågor

Appreciative Inquiry skapar ett direkt värde för dem som använder det.
De välrenommerade AI synsätten, frågorna och arbetsmetoderna ökar upplevelserna hos medarbetare av stolthet, samverkan, motivation och kreativitet.
Individer, grupper/team, organisationer, städer och hela regioner upplever att de blir mer högpresterande och bättre i sitt hållbart värdeskapande. Det kan vara mänskligt-, ekonomiskt- och eller miljömässigt värdeskapande som utvecklas på ett stärkande sätt.

Få inblick i VARFÖR AI används och vilka VÄRDEN som uppstår med hjälp av AI genom att test själv i ditt sammanhang!
(Klickbar länk med användbart material, för dig i ditt sammanhang, kommer inom kort. Kan du inte vänta, skicka oss ett mail via kontakt sidan)

Upplev HUR Appreciative Inquiry tillämpas!

Experimentera NÄR/VAR Appreciative Inquiry är lämpligt att använda och förverkliga!

Inom kort kommer denna sida fyllas med inspirerande innehåll, varmt välkommen åter.

AI och dess inneboende STYRKOR samt de TALANGER och SKICKLIGHETER som AI motionerar hos människor

Inom kort kommer denna sida fyllas med inspirerande innehåll, varmt välkommen åter.

Appreciative Inquiry och dess ursprung

David Cooperrider , Weatherhead School of Management – Case Western Reserve University
http://weatherhead.case.edu/faculty/profiles/profile.cfm?idDM=318910

AI Commons
http://appreciativeinquiry.case.edu/

Fowler Center – Weatherhead School of Management
http://weatherhead.case.edu/about/centers/fowler/concepts.cfm

Diana Whitney är också en av förgrundsfigurerna och utvecklarna bakom AI.
Se hennes föreläsningar om Appreciative Inquiry och Appreciative Leadership
http://arkiv.styrkebaserad.org/diana-whitney