Foda V1

Berättelser som stärker

0

Hur främja berättandet av berättelser människor emellan?
Oavsett om en berättelser är nedtecknad eller framförs verbalt visar sig berättelser hjälpa människor att lära sig saker snabbare, mer omfattande och holistiskt jämfört med annan form av kommunikation. Lärandet blir också mer långlivat för individen och mer bestående över tid för gemenskapen. Det är en utmanande tid för många idag. Rädslan och trauman verkar vara eskalerande. Två viktiga saker att tänka på.

1) För det första behöver vi människor ofta berätta våra historier, om och om igen. När vi berättar våra berättelser så ändras de. Forskning på barn som blivit utsatta för övergrepp visar på att när de berättar sin historia byter de roller från offer till “hjälte”. Det är viktigt när vi lyssnar till varandras berättelser att vi accepterar dem som de är och att vi låter oss nyfiket beskåda hur våra berättelser förädlas.

2) För det andra utgör Appreciative Inquiry ett utrymme som erbjuder människor att åter-minnas och åter-se möjligheter, vändpunkter och livgivande Framgångsfaktorer från det förflutna. AI erbjuder också människor att aktivt föreställa sig det Önskvärda och det vi som människor vill se mer av. Detta ger kraft och inspiration till Design av framgångsrika Aktiviteter och konkret Agerande i den verklighet och framtid vi väljer att FÖDA fram, skänka näring till och förverkliga.

Daniel Richardsson

Med inspiration från
The Circle Way, a Leader in Every Chair(2010) Christina Baldwin & Anna Linnea
och Diana Whitney diskussionsforum Positive Change Practitioners “After trauma, teaching hope”, LinkedIn 2011-08-22

Leave a Reply