Qi Gong Introduktion i Östersund

Qi Gong enligt Biyun

är en rörelse- och stillhetsmetod där vi genom avslappning, naturlig andning, visualisering, stärkande tankefokus och mjuka rörelser cirkulerar kroppens livskraft – Qi – och hämtar ny kraft från omgivande natur.

För vem?
Qi gong (rörelse i närvaro) passar alla som är nyfikna på vad närvaron i samklang med stillsam fysiskt aktivitet kan ge oss människor. Inga förkunskaper krävs.

Varför utöva qigong?
Genom dessa qigongövningar kan du naturligt främja syre-, blod- och qi-cirkulation i kroppen, nå förbättrad andning och en ny mjukhet i kroppen. Du får verktyg att reducerar vardagens stress, öka din koncentrationsförmåga och närvaro i nuet, samt bli skickligare på att oftare tänka livgivande och hälsobringande tankar.

Qi Gong Introduktion i Östersund
Lördag 26 Oktober

Kl. 14.00-15.30

Yoga Shala

Pris: GRATIS

Se kommande kurs: KURSPRESENTATION

Anmäl dig här

Anmälan och information:
Daniel Richardsson
mobil/sms: +46 73-8181909
mail: go@arkiv.styrkebaserad.org

Pris för kommande grundkurs: 1250 Skr (studenter 850 Skr)
inklusive instruktions CD och Bok

Förväntade hälsoeffekter och lärande:
Efter genomgången kurs kan du träna denna qigongform på egen hand med stöd av instruktions CD och Bok som ingår i kursen.

Med regelbunden utövning av qigong  kan du naturligt nå förbättrad koncentrations-förmåga, andning, ökad syre-, blod- och qicirkulation, liksom förmåga att oftare tänka livgivande och hälsobringande tankar.

Under kursen uppnår du också praktisk förståelse och upplevelse av kinesiska begrepp som qi, dess funktion och cirkulation, Yin/Yang, Wu Xing (5 rörelser), Tian/Di/Ren (himmel/jord/människa).

Du har möjlighet att lära dig denna qigongform under ledning av qigonginstruktör Daniel Richardsson, som är utbildad och auktoriserad av den kvinnliga Qigongmästaren tillika Biyunmetodens grundare Fan Xiulan.

Ger balans och styrka

Balansen mellan inre och yttre rörelser – stillhet – vila och aktivitet, ökar människans förmåga att stärka kroppens funktioner. Den egna återhämtnings- och självläkningsförmågan stärks. Tanken blir klarare, motivationen ökar, handlingskraften och, eller, avslappningen och vilan infinner dig. Allt beroende på vad kropp och själ för tillfället är i stört behov av.

Med hjälp av långsamma, mjuka rörelser, den livgivande tanken och uppmärksamheten ökar vi cirkulationen av livskraft, qi, i kroppens delar och inre organ. I dessa grundläggande Qi Gong-övningar (Jichu Gong) riktar vi uppmärksamheten till den kroppsdel som är i rörelse. Vi utför rörelserna behagligt, mjukt och långsamt. Samtidigt tänker vi hur kroppsdel efter kroppsdel stärks och främjas. På så vis får vi en djup praktisk träning och förståelse för den mångtusenåriga kinesiska erfarenheten av qigong.