IStock 000014694078Small

Framgångsrika partnerskap och team, hur uppstår de?

4

Styrkan ligger i att vara 2. Stärkande och uppfriskande partnerskap och arbetsteam uppstår inte bara av sig själv. Det finns faktorer bakom varje framgångsrikt team och partnerskap, framgångsfaktorer som får dem att leverera enastående resultat.

Vad ger krydda till framgångsrikt partnerskap?
I boken Power of 2 skriver Wagner & Muller (2009) att oavsett om ert gemensamma uppdrag är att bygga upp ett framgångsrikt företag, leda ett team, förbättra samhället, göra något bra för världen genom en välgörenhetsorganisation, eller har andra värdeskapande mål, så innehåller framgångsrika partnerskap samma viktiga ingredienser.

De åtta ingredienser som ger krydda till
framgångsrikt partnerskap är:
+ kompletterande styrkor
+ gemensam intention (mission)
+ rättvisa
+ tillit
+ acceptans
+ förlåtelse
+ kommunikation
+ osjälviskhet.

Här nedan belyses receptet lite mer ingående;

Kompletterande styrkor
Det sägs ju att det är aldrig en persons fel när två personer bråkar. Och detsamma gäller dess motsats. Undersökningar gjorda av Gallup visar att de som lyckas som allra bäst är två personer som samarbetar. De har lyckats teama ihop sig med någon vars styrkor kompletterar hens egna styrkor. Ett framgångsrikt partnerskap visar sig bestå av två människor som är i kontakt med och vill bidra med sina egna enastående styrkor och förmågor. Samtidigt som de vill undvika att låta sina svagheter ta överhanden.

Gemensam intention (mission)
Partnerskap visar sig överleva och vara framgångsrika tack vare gemensamma önskvärda lägen och en gemensam intention att nå dessa önskvärda lägen och dess olika mål. Motiven till att nå målen kan variera hos respektive part, men intentionen att nå målen och det önskvärda visar sig vara ömsesidigt i de partnerskap som når framgång.

Rättvisa
Redan som unga tyckte vi att rättvisa var viktigt. Detta medfödda mänskliga behov av rättvisa lever kvar i oss även som vuxna. Framgångsrika team och partnerskap visar sig aktivt ta hänsyn till och möta behoven av rättvisa.

Tillit
Att samarbeta för att nå framgångsrikt partnerskap innebär att ta risker. Om partnerskapet saknar tillit lämnas parterna till att gissa den andres intentioner. Genom att systematiskt stärka tilliten till varandra och dela varandras agendor och intentioner ökar effektiviteten och möjliggör på så vis framgång.

Acceptans
När vi kan fokuserar på att lyfta och acceptera varandras styrkor. När vi kan acceptera svagheter och tillkortakommanden hos varandra. När vi förstår den andra personen. Då kan vi lättare acceptera situationer som de är. Vi kan minska frustrationen i våra partnerskap och vi kan lättare prestera som allra bäst, ha flyt, uppnå enastående resultat.

Förlåtelse
Som människor gör vi misstag. Genom förlåtelsen förvandlar vi ‘åtlöje’ till acceptans, ‘min rätt’ ersätts av genuin rättvisa, ‘misstro’ förvandlas till tillit, och våra relationer får nytt liv och ny energi. Vi kommer i kontakt med vår gemensamma längtan och intention att nå målen.

Kommunikation
Öppen och stärkande kommunikation innebär att visa förtroende och ha tilltro till varandra. I framgångsrika partnerskap ser man ärlig kommunikation och viljan att till exempel dela halvfärdiga idéer med varandra och låta ens samarbetspartner få lov att uppleva att han eller hon är betrodd, går att lita på och kan bygga vidare på och stärka ens egna idéer.

Osjälviskhet
De flesta av oss går in i partnerskap och samarbeten av själviska orsaker. Ett verkligt handlingskraftigt partnerskap blir osjälviskt. De mest stärkande relationerna präglas av att vi är lika nöjda med att se vår partner lyckas som vi är över att se oss själva lyckas. Vi är villiga att ta betydande risker för vår partner, och förbindelserna oss emellan kännetecknas av att vi kan se och uppleva vår samarbetspartner som en bror eller syster, som vi önskar det allra bästa.

Styrkan i att vara 2 – vad mer finns att lära om det?
Den här Gallup-forskningen och boken ”Power of 2″ får mig att lägga märke till många nyfikenhetsfrågor i mig, om alla de grupper och team som jag varit delaktig i under årens lopp;

Vad har fått grupper och team att fungera så väl – när de väl har gjort det? Vad har gjort att vi har kunnat leverera så enastående resultat?

Kan det vara så att en grupp och en grupps prestation består av summan av de enskilda, en-till-en- relationernas ”högkvalitativa förbindelser”?

Vilka är frågorna inom respektive ingrediens ‘partnerskapskrydda’, som vi kan fråga varandra för att nå dit vi önskar?

Vad ser du? Vad tänker du? Vilka erfarenheter har du?
Vilka är frågorna som fungerar exceptionellt bra när det handlar om att bygga stärkande partnerskap som präglas av ‘högkvalitativa förbindelser’ mellan människor och deras styrkor? Berätta! Jag är ärligt nyfiken att lära mig mer om ”styrkan i att vara två”!

Med nyfikenhet
Daniel Richardsson
STYRKEBASERAD.ORG

Publicerad första gången Jan 28, 2012 uppdaterad Feb 26, 2014

Inspirationskällor:
Power of 2: How to Make the Most of Your Partnerships at Work and in Life
(2009) Wagner R. & Muller, G. ISBN: 978-1-59562-029-3
Internet:2014-02-26 http://businessjournal.gallup.com/content/121931/power-of-2.aspx

 1. Marta
  Marta02-02-2012

  Ett fInt recept som föder många associationer…. Jag tänker också på den genuina nyfikenheten/förundran – kanske som ingrediens – eller som frukt av receptet? Och i de mest lyckosamma fallen lekfullheten som ett annat päron/grädde på moset på vägen mot stordåd….

 2. daniel
  daniel02-02-2012

  He Marta!
  Ja det skall bli spännande att se vad den svenska nyfikenheten (forskningen) kommer hitta för ingredienser, hoppas vi får se mer av nyfikenhet och förundran i framtiden.

  Mittuniversitetet har ju börjat titta på saker från ett håll med det “kommunikativa” förhållningssättet och där jag ser att nyfikenhet och (frågandet) skulle kunna belysas och kanske få lite mer plats – även om det ser ut att få det indirekt och att det kan läsas om det mellan raderna. Låt oss inspireras.

  http://www.miun.se/sv/press/pressmeddelanden/Pressarkiv/2012/Dialog-och-aterkoppling-praglar-kommunikativa-ledare/

  http://www.miun.se/Global/Forvaltning/Universitetsledningenskansli/Kommunikation/KOMLED1sv.pdf

  En Intressant nyfiken/ förundran är att orden fråga och frågande inte finns omnämnt en enda gång även om det är så central beteende i all kommunikation.

 3. Marta
  Marta02-04-2012

  Spännande forskning – och jag håller med om frågorna! Det är enkelt att ta vissa ingredienser för givna. Och jag tror också att vi behöver återerövra frågorna när vi blivit lite äldre. Något händer för många före och efter skolstart – där frågorna är självklara för att utvecklas innan skolstart. Där det kan ligga en fara om det ensidigt blir så att de som vet frågar de som inte vet för att testa “rätt och fel” enligt ett visst schema. (Nu är det på väg att luckras upp tror jag) Jag tänker att beskrivningen av framgångsrika partnerskap som de beskrivs ovan, utöver att de kan kompletteras med frågor och nyfikenhet, skapar den bästa miljön för att ge ärliga svar. Också nog så viktigt och inte självklart.

  Det fina i kråksången är ju att nyfikenheten dessutom nämns i lyckoforskningen (eller ok, det är en egen tolkning att det hänger ihop – spännande med mellanraderna-tolkningar) – till exempel i Nic Marks som nämner både “take notice” och “keep learning” som två av fem faktorer för att leva ett lyckligt liv. (kommer i slutet på följande föreläsning bland annat) – http://www.ted.com/talks/lang/en/nic_marks_the_happy_planet_index.html

 4. Jael
  Jael04-12-2013

  Tack Marta för att delade med dig av länken!
  Nu är det dags för ett studiebesök i Costa Rica tycker jag 🙂

Leave a Reply