Styrkebaserad Lean

HUR skapa och leda en Styrkebaserad Lean
verksamhet och organisation?

“När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När ledningens och medarbetarnas fokus uppnår en stärkande balans, mellan problem, svagheter och slöseri jämfört med möjligheter, styrkor och bästsökeri, då växer den kreativa kraften och människor känner sig mer bekräftade, mer engagerade och de blir mer handlingskraftiga i att nå uppsatta mål – gemensamt och individuellt.”

Vad kan vi erbjuda Er?Vi har lång erfarenhet av att introducera, leda, utbilda och säkra användandet av Lean filosofier, enskilda verktyg och hela Leanprogram. Vi har gjort det i små och medelstora företag, inom såväl varuproducerande och tjänsteproducerande företag. Och vi ser fram emot en kreativ dialog tillsammans med Er!

Processtöd 
När vi jobbar i process tillsammans med våra kunder har vi en unik kompetens i att följa kunden från första stund, förbi ett antal kontrollpunkter och in i mål. Utifrån hur era behov ser ut är vi ett konkret och praktiskt stöd i hela processen att använda Lean, dess synsätt, processer och verktyg.

Vi är inte bara resurser i att berätta och utbilda er i hur det kan göras på bästa sätt. Vi fungerar som stöd och guider för såväl ledningsgruppen som medarbetar när ni formger, underhåller och stärker er verksamhet och ert hållbara värdeskapande.

Kurser & Utbildningar:
Vi håller kurser både företagsinternt och det vi kallar öppna kurser i Lean, Styrkebaserad Lean. I länken nedan kan du se vår kurs i Styrkebaserad Lean.

Ladda hem kurspresentation- Styrkebaserad Lean

 Vi rekommenderar att inspireras av följande:

Podcast från Business901 – http://business901.com/podcast/
med Joe Dager

Podkast nr 45 –
Is Appreciative Inquiry the next step for Continuous Improvement?

Joe Dager intervjuar Ankit Patel
“Ankit Patel, principal partner with The Lean Way Consulting firm while doing some work with the Cleveland Clinic, discovered Appreciative Inquiry and saw an opportunity …” 


Podkast nr 27 –
A Strength Based approach to Lean and Six Sigma

Joe Dager intervjuar David Shaked
“Strength-Based Lean Six Sigma is a radically different way to approach LSS. It uses various strength-based approaches such as Appreciative Inquiry. David Shaked of Almond-Insight …”