Styrkebaserad Teamutveckling

Hur värdeskapande frågor skapar
högpresterande team som får det bästa att hända

Styrkebaserad Teamutveckling presenterar ett naturligt och självklart (men ofta bortglömt) sätt att frigöra människors handlingskraft som förverkligar gemensamma uppsatta mål och önskvärda lägen.

Att få en AI-bok på svenska har varit fantastiskt! Engagemanget för AI är stort i vår rektorsgrupp och boken har gjort grunderna i styrkebaserat ledar- och medarbetarskap lättillgängliga för alla. Jag använder boken som inspiration inför upplägg av möten, samtal, intervjuer. Den blir mitt praktiska underlag för att snabbt få tillgång till allas unika kunskaper och hur de bäst kan bli tillvaratagna.” – Helén Sundin, rektor Nyhedens Skola, Krokom

Styrkebaserade arbetsmetoder efterfrågas allt oftare för dess unika förmåga att snabbt skapa hållbara värden och resultat för såväl medarbetare, ledning och kunder som ägare. Till skillnad från vanliga problemlösningsorienterade arbetssätt ger styrkebaserad teamutveckling en naturlig tillgång till allas unika styrkor, engagemang och handlingskraft.

Boken synliggör vad som skiljer styrkebaserade team från vanliga låg- presterande grupper. Genom att fokuserat formulera nya värdeskapande frågor om vad som är viktigt, inspirerande och betydelsefullt, stärks teammedlemmarnas förmåga att lyckas. Tillsammans med lyssnande och en kreativ dialog väcker frågorna genuin samverkan och kreativitet som allt oftare får det bästa att börja hända.

Människor vill känna sig delaktiga och betydelsefulla. Det är vad dessa frågor gör, de ger mer engagerade och motiverade medarbetare som går för det gemensamma bästa.” – Markus Pregmark, HR ansvarig, Abba Seafood

Ökat engagemang ger hållbara värden

På 130 sidor förklarar boken varför och i vilka sammanhang vi tjänar på att använda värdeskapande frågor. Boken innefattar:

 • 10 sätt att använda värdeskapande frågor
 • 48 värdeskapande frågor som
  klargör roller och ansvarsområden,
  skapar stödjande och stärkande relationer,
  utformar gemensamma riktlinjer,
  stärker och främjar utmanande ledarskap,
  bygger laganda, energi och glädje,
  ökar prestation och produktivitet,
  stimulerar målinriktad och
  upplyftande kommunikation
 • En guide i 10 praktiska steg för att genomföra en styrkebaserad teamutvecklingsprocess
 • Instruktioner för att skapa egna intervjuguider 

Kontakt

DANIEL RICHARDSSON
Översättare av boken & AI Konsult
+46 73-8181 909

Stärker människors förmåga att lyckas

 

Styrkebaserad Teamutveckling är en praktisk handbok i Appreciative Inquiry. Översättning och bearbetning är gjord av Daniel Richardsson (2012) från originalboken Appreciative Team Building: Positive Questions to Bring Out the Best of Your Team.
Diana Whitney, Amanda Trosten-Bloom, Jay Cherney & Ron Fry (2004)

Boken Styrkebaserad Teamutveckling har också en egen hemsida. Här kan du läsa mer om författarna, hitta information om kurser och uppgifter på personer och konsulter som är utbildade för att guida er vidare i er styrkebaserade teamutveckling.  Vi hoppas boken och dess innehåll skall skänka er många stärkande ögonblick och främja ert hållbara värdeskapande – nu och för framtiden!

Varma lyckönskningar! http://www.styrkebaserad-teamutveckling.se