Kontinuum

Styrkebaserat Ledarskap

5

VAD skänker liv och styrka till levande system?
Positivt betyder inte nödvändigtvis att det är bra och friskt. Negativt betyder inte nödvändigtvis att det är dåligt och sjukt. Positivt eller negativt är ofta ett värde som vi sätter på något. Detta värde präglas i stor utsträckning av de rådande kulturella föreställningarna om världen som vi bär på i vårt samhälle, i familjen, på våra arbetsplatser och i vårt inre. Föreställningar och antaganden om vad som är negativt, normalt och positivt. Sällan ger positivt eller negativt en full och klar bild över VAD det är som konkret skänker liv och styrka till ett levande system.

Nyfiket frågande och lyssnande
Det styrkebaserade ledarskapet handlar om att aktivt förhålla sig öppen och inbjudande, och vara nyfiket frågande och lyssnande omkring: VAD är det som bygger upp, ger kraft och styrka till mänskliga system – i t.ex. relationer, familjer, team, arbetslag organisationer och hela samhällen? För att sedan medvetet uppmärksamma och synliggöra dessa framgångsfaktorer, friskfaktorer och styrkor. Systematiskt säkra och stärka dem och samtidigt möjliggöra dess fortsatta blomstring.

Det styrkebaserade ledarskapet handlar också om att med skicklighet identifiera: VAD är det som bryter ner, försvagar och hotar mänskliga system? För att sedan minska dessa riskfaktorers närvaro och “negativa påverkan”. (Negativ avvikelsehantering.)

Genom dessa två sätt främjar och stärker det styrkebaserade ledarskapet effektivt ett systemets överlevnad, dess framtida resiliens och dess lysande blomstring. 
I system med hög utvecklingsgrad och blomstring visar sig relationen mellan de här två arbetssätten vara 1-5. När en nedbrytande faktor ger sig till känna i ett livgivande system vägs den upp med närvaro av fem faktorer som är skyddande eller stärkande för systemet.

Förflyttar oss bortom gränsen till det okända – till det som stärker oss!
Det styrkebaserade ledarskapets förhållningssätt, beteenden, metoder och processer visar sig naturligt ge oss ett nyskapande lärande som gör att vi kommer fram till helt nya och livgivande insikter om mänsklig samverkan, engagemang, kreativitet och hållbart värdeskapande. Insikter som visar sig ligga långt bortom våra tidigare antaganden, föreställningar och normer om vad som är möjligt att uppnå och tillsammans uppleva med andra människor.

Nya aktionsforskningsrön visar av våra tidigare normbildande föreställningar och antaganden om människan har varit allt för vaga och tillintetsägande. Till exempel när det kommer till att främja och stärka ett system visar det sig i allt fler sammanhang vara mer effektivt och lönsamt att fokusera på det vi vill se mer av, det önskvärda, och friska. Att jämföra med att fokusera enbart på de risker och det vi vill se mindre av, det icke önskvärda. Ökat fokus på det önskvärda ger människor ökat hopp och handlingskraft och tilltalande bilder om framtiden som motiverar dagliga handlingar.

Öppna upp våra funktioner och få oss att tillsammans skapa önskvärda värden
Vi får människor att göra mer av det dem är riktigt bra på och får energi av. De gör mindre av sådant de är sämre på. Det visar sig också gång på gång hända något specifikt med oss människor i de ögonblick vi kommer i kontakt med och kan identifiera våra styrkor, behov och det vi vill se mer av, det önskvärda. Vi börjar andas djupare, känslan av hopp och tillit väcks, blod-och energigenomströmningen i kroppen ökar, den kreativa nyfikenheten på HUR vi skall ta oss förbi hinder och faror väcks till liv. Vi kommer i kontakt med vår individuella styrka och tanken på andras styrkor och potentialer och hur dessa kan möta vår egen styrka och hur vi kan skapa mer av det vi vill se mer av.

Våra anställda blir mer effektiva och glada när de är i sina styrkor arbetar utifrån dem. Vi säger oftare ja till rätt saker och ber snabbare om hjälp och stöd när vi är ineffektiva. Dessa kontakter och förbindelser för oss närmare varandra så att vi kan upptäcka varandras engagemang, driv och lust. Kreativiteten tänds lättare och vi bestämmer oss att tillsammans skapa värden. En del värden blir till produkter för andra att ta med sig, andra värden är osynliga och ogripbara men ända närvarande och möjliga att uppleva.

Daniel Richardsson

(Denna inspirationsblogg publicerades första gången i november 2011, reviderad 2013-08-13. Sedan januari 2013 ger Styrkebaserad nedanstående ledarskapsutvecklingsprogram.)

 1. Bertil Törestad
  Bertil Törestad11-27-2011

  Fokusera på det friska så blir allt bra.
  Ledarskapstänkandet blir alltmer repetetivt och det gäller att hitta ett nytt ord att hänga upp sina dunkla idéer på. Denna gång är det kraft, andra gånger är det synlighet, öppenhet, direkthet och transparens.
  Ledarskapstänkandet har helt tappat kopplingen till sann forskning. Det är bara marknad nu.

 2. daniel
  daniel11-27-2011

  Ett genuint tack för ditt inlägg och jag har tittat runt lite på nätet över hur dina inlägg upplevs och jag upplever själv att det finns en grad av dömmande i stället för ett öppet nyfiket frågande närvarande i texten. Vad anser du själv?

  Jag ser också en omsorg hos dig att tillsammans med andra sträva att nå sanning, eller det genuina och äkta. Är det så då har vi båda en gemensam strävan och nyfikenhet.

  Attributionsteorin som visar på vad och varför människan tillskriver VAD som orsakar VAD är det jag belyser i det Styrkebaserade ledarskapet….(det står att läsa mellan raderna)

  Det Styrkebaserade ledarskapet syftar till att bjuda in oss alla att oftare se, samtala om och träna människans värdesättande öga att se VAD det är som ger liv till levande system. Andra teorier pratar om och berättar frekvent om VAD som skapar dess motsats och dess “ökad entropi”. De svaren om VAD som ger splittring, söndring och förlängningen död åt levande system är också viktiga, och är en del av det styrkebaserade ledarskapet, men jag personligen går jag inte igång på det. Jag blir mer stimulerad av att upptäcka VAD som ger energi, kraft, friskhet till levande mänskliga system. Därav mitt huvudfokus på framgångsfaktorer och det önskvärda – det vi vill se mer av.

  Tack ännu en gång för att du tagit dig tid och bidragit med din strävan efter det sanna, genuina och äkta.

  Så nu till min nyfikenhet; “Dunkla idéer” vad menar du med det? Kan du förtydliga dig och klargöra detta påstående eller skall jag se det som en dunkel fråga från dig?

  Det bästa till dig
  Daniel

 3. Bertil Törestad
  Bertil Törestad11-27-2011

  Det du beskriver är ju ingen utmejslad idé utan något slags förhållningssätt till verkligheten. Outvecklade idéer och ett närmast godtyckligt utpekande av en enda faktor är för mig närmast omöjlihga att utvärdera och alltså dunkla.

  Öppet frågande? Finns ju inget att fråga om och därför är jag kritisk. OK?

 4. Jenita
  Jenita11-29-2011

  I’ve found that true inquiry combined with an “appreciative eye” helps in relationship building. I believe that organizations, teams ,families, initiatives are only as strong and connected as the relationships of the people involved. By asking truly curious questions, listening to the answers and appreciating what gives life, we build authentic relationships based in mutual understanding. We match strength with strength. To me, that is the result and undeniable value of appreciative inquiry and strength-based leadership. Thanks Daniel for sharing your definition (although I used Google translate which probably wasn’t as eloquent).

 5. Elsa
  Elsa11-30-2011

  Sann forskning, är det samma som grundforskning? För i så fall finns det ju bara fakta utan värdering och godtycklighet. Personligen har jag svårt för att finna motivation och inspiration till att fördjupa mina kunskaper inom det, även fast jag uppskattar det arbete som är framlagt av tidigare forskare och som berikat världen med sina resultat. Det som får mig att komma upp ur sängen så här i tidiga novembermornar är en lust och längtan att på ett öppet och lekfullt sätt få utforska människors förmåga att skapa sammanhang och att få tillgång till en djupare mening med livet. För mig behöver inte idéer vara utmejslade för att vara inspirerade, tvärtom kan mitt intresse och nyfikenhet få en extra höjd av att ta del av tankar som inte ter sig vara färdigtänkta. Det i sig kan uppfattas som ett förhållningssätt vilket jag är beredd att ta ett ansvar över, allt i syfte att skapa förutsättning för hållbart lärande inte bara med hjärnan, utan även med hjärta och känsla. Styrkebaserat ledarskap ser jag som ett stort bidrag och en förutsättning till ökad medvetenhet om processen där olika upplevelser samlas upp, utvärderas och omformas till värdeskapande vägar till motivation, glädje och framgång.

Leave a Reply