NYTT

Styrkebaserad stärker människors förmåga att lyckas

Cdn 4e360159c8130

Vad är att vara talangaccelererande i praktiken?

0

Vi gläds över att fler böcker inom vårt område – styrkebaserad utveckling – belyses på svenska och vi uppmärksammar här Talangaccelerande Ledarskap (2010) och vad vi i Styrkebaserad bidrar med för att skapa stärkande arbetsplatser. I e-boken Talangaccelererande ledarskap (2012) beskriver Jan Blomström på många fina sätt VAD som behövs idag, att se på oss själva, varandra och världen på nya sätt. Läs den och låt dig inspireras. Boken har många fina infallsvinklar och öppnar upp människor för den verklighet vi lever i idag, den verklighet vi har lämnat bakom oss och den spännande framtid vi nu går till mötes.

Talangaccelererande ledarskap syftar till att man i ledarskapet behöver se alla medarbetarnas och chefernas talanger och styrkor och låta dem accelerera och utvecklas på allra bästa sätt utifrån sina utgångspunkter. – Jan Blomström (2012), http://www.proleadforlag.se/titlar/talangaccelererande

Vi har fått en fråga:
Vad är Styrkebaserat ledarskap jämfört med Talangaccelererande ledarskap?
Vi vill idag svara så här: Det styrkebaserade ledarskapet som vi vill påvisa, (kärt barn kommer visa sig få många namn), inspirerar till att praktisera HUR vi i vår svenska kultur konkret accelererar talanger och styrkor och HUR vi får styrkor “att födas fram” och utvecklas på bästa sätt. Är du nyfiken på HUR? Vänd dig till oss så visar vi på konkreta vägar att göra ledarskap till något som naturligt uppskattas av andra och som gör din vardag på arbetsplatsen och hemma extra stärkande.

Det styrkebaserade ledarskapet har som avsikt att lyfta och motionera människor styrkor och talanger på ett omfattande sätt.

Vi gör det genom att fokusera på vilka konkreta ledarskapsbeteenden som behövs, i vardagen, för att åstadkomma en stark organisationskultur som blir bestående över tid, hos så väl medarbetare, chefer, team och hela organisationer.

I en svensk kultur kräver detta nyfikenhet, lätthet och smidighet, träning, tålamod och ärlighet för att övertyga och vända så väl Jante och andra som vill säkra att det genuina och äkta “inte åker ut med badvattnet”.

För att lyckas inspireras vi av den internationellt framgångsrika Appreciative Inquiry traditionen och dessa välutvecklade Appreciative Leadership beteenden: Att vara inbjudande och frågande. Att uppskatta och uppmärksamma styrkor, att ge inspiration genom att visa på attraktiva målbilder och vägen dit, och att se till det gemensammas bästa.

Se vår bild här till höger och läs mer om dessa stärkande ledarskapsstrategier och beteenden på länken nedan (finns inom kort även tillgängligt på svenska)https://positivechange.org/how-we-work/five-strategies-of-appreciative-leadership/

Kurser och utbildningar
Styrkebaserad Teamutveckling (utgiven på svenska 2012) är en fin handbok på temat att uppmärksamma och accelerera talanger och styrkor hos team och teammedlemmar.
http://arkiv.styrkebaserad.org/styrkebaserad-teamutveckling/

Inom Teamutveckling bistår vi med utbildningar, föreläsningar, samt process och projektledningen.

Inom Ledarskapsutveckling erbjuder vi nu på svenska.
Appreciative Leadership Development Program
https://arkiv.styrkebaserad.org/appreciative-leadership-development-program/

Leave a Reply