VAD BIDRAR VI TILL?

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

Markus Pregmark

Personaldirektör Abba Seafood
Inom ledarskap och kommunikation pratas det ofta om VAD som måste finnas för ett gott arbetsklimat; bra kommunikation, tillit,engagemang, förändringsvilja, öppenhet, ärlighet mm mm. Med över 10 års yrkeserfarenhet inom hela HR-området så kan jag bara konstatera att AI är det i särklass mest konkreta och kraftfulla svaret på HUR det ska gå till.

Helen Sundin

Helén Sundin Rektor Nyhedens skola i Krokom
Det har varit fantastiskt härlig att arbeta med det livgivande och styrkebaserade som bas. Att bli medveten om hur mycket i våra liv som utgår från problem och brister samt vilken möjlighet det finns genom livgivande frågor och berättelser har gjort en positiv skillnad. Flera gånger har jag överraskats av vilken kraft och stora åtagande som uppstår hos mig och mina medarbetare.

HELEN SUNDIN berättar mer
Abba Seafood personal

Chefer & Medarbetare
”Genom det styrkebaserade arbetssättet Appreciative Inquiry upplever jag hos mig personligen och bland mina medarbetare ett ökat fokus på styrkor och framgångsfaktorer, ökat engagemang, stolthet och kreativitet. Vi har en ökad tillit till vår egen och andras förmåga och handlingskraft. Vi går lättare efter framtida möjligheter och potentialer, och det uppstår oftare en värdeskapande kommunikation emellan människor.

Abba Seafood personal berättar mer

Chefer & Medarbetare
“Det jag lär mig är dessutom direkt användbart privat, exempelvis med barnen, i familj med vänner och partners. Och inte att förglömma det är också direkt användbart gentemot våra externa kunder och samarbetspartners. Jag upplever att AI är en kraftfullare och snabbare metod vid förändring och utveckling”.

Läs mer

2012-03
Johan Lilja & Daniel Richardssons artikeln “Putting appreciative design into practice: A case study of a course evaluation and design process”, publiceras i International Journal of Quality and Service Sciences
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17021763&show=abstract

2012-03
I tidningen PS Leva skriver Tia Jumbe om det fina arbete som Markus Pregmark, Ann-Kristin Källström-Sundgren och Daniel Richardsson gör med hjälp av styrkebaserat ledarskap och Appreciative Inquiry Styrkebaserat_Ledarskap_AI_LevaPS

 

2011-10/13-14
Forum med fokus på det som funkar
Appreciative Inquiry eller styrkebaserat förändringsarbete, är relativt nytt i Sverige. Utgångspunkten är förändring utifrån framgångsfaktorer, det som fungerar bra och det man vill se mer av inom en organisation eller arbetsplats. Nu arrangerar Mittuniversitetet tillsammans med näringslivet AI-forum den 13-14 oktober i Östersund. Läs mer på länk nedan

Källa: 2011-10-10 www.miun.se/sv/press
Källa: 2011-10-11 www.mynewsdesk.com/se/pressroom/mittuniversitetet

2011-09-08
Miunforskare prisade på kvalitetskonferens

Johan Lilja och Daniel Richardsson, lärare och forskare vid Mittuniversitetet, fick förra veckan utmärkelsen “best paper award” för sitt konferensbidrag vid en av de största internationella kvalitetskonferenserna. Konferensbidraget ”Putting Appreciative Design into Practice: A CaseStudy of a Course Evaluation and Design Process” handlar om arbetet med utbildning. Både Johan Lilja och Daniel Richardsson är lärare vid affärs- och produktutvecklingsprogrammet Skarp Åre.
– Det som är roligt är framför allt att kvalitetsröreslen fått upp ögonen för att jobba med styrkor i relation till problem. Det är också kul att vi fick pris för ett bidrag som visar om hur vi faktiskt jobbar med utbildning. Det visar att vi ligger i framkanten, säger Johan Lilja.
Den årliga internationella kvalitetskonferensen QMOD är en av de största vetenskapliga konferenserna i världen inom kvalitets- och organisationsutvecklingsfrågor
Källa: 2011-09-08 www.miun.se/sv/press

2011-04-16

Ny satsning på styrkebaserad Lean
Kvalitetsteknikgruppen på Mittuniversitetet åker i nästa vecka (20-22 juni) tillsammans med Styrkebaserad.org till Köpenhamn för att möta och initiera samarbete med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), konsultföretaget Resonans och läkemedelsföretaget Novo Nordisk med fokus på styrkebaserad utveckling av Lean inom produktion, service och produktutveckling.
arkiv.styrkebaserad.org
www.dtu.dk
www.resonans.dk
www.novonordisk.se
Källa: www.miun.se/kvalitetsteknik

2011-03-29
Forskning och utbildning med fokus på det som funkar
Hur kan det som fungerar på en arbetsplats sprida sig och ge ännu fler positiva prestationer och effekter? Det kommer Mittuniversitetets forskare Ingela Bäckström och läraren Daniel Richardsson vara med och svara på. De båda medverkar den 31 mars i en heldag i Göteborg om positivt eller styrkebaserat förändringsarbete.
Läs
mer, klicka här! Mittuniversitetets hemsida

2011-03-14
Friskhuset-YouTube
Please enter the url to a YouTube video.